Ramowy Program

III Konferencja Naukowa „Niepłodność – plagą zdrowotną XXI w.”

Warszawa, 14-15 maja 2015 r. – Centrum Konferencyjne Hotelu Lord

I DZIEŃ KONFERENCJI, 14 maj 2015 r.
8.30-9.00
REJESTRACJA UCZESTNIKÓW, KAWA POWITALNA
9.00-9.20
OFICJALNE OTWARCIE KONFERENCJI
Powitanie zaproszonych Gości i Delegatów III Konferencji Naukowej „Niepłodność – plagą zdrowotną XXI wieku” przez dr Włodzimierza W. Sukiennika Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego, I Wiceprezesa Zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Promocji Zdrowia „Pro-Salutem”
Wystąpienia zaproszonych Gości Honorowych

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Kula
Kierownik Katedry Andrologii i Endokrynologii Płodności Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Lew–Starowicz
Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, Konsultant Krajowy w dziedzinie Seksuologii

dr n. med. Tomasz Maciejewski
Dyrektor Instytutu Matki i Dziecka

prof. dr hab. n. med. Włodzimierz E. Baranowski
Prezes Zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Promocji Zdrowia „Pro-Salutem”

9.20-9.40
WYKŁAD INAUGURACYJNY
Temat: Jak uniknąć „in vitro” w leczeniu niepłodności?

Wykładowca: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Kula
Kierownik Katedry Andrologii i Endokrynologii Płodności Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Sesja I
ZDROWIE SEKSUALNE A PŁODNOŚĆ
9.40-10.00
Temat: Stoper w akcie seksualnym

Wykładowca: prof. dr hab. n. med. Zbigniew Izdebski
Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS; Kierownik Katedry Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Seksuologii Uniwersytetu Warszawskiego; Kierownik Katedry Seksuologii, Poradnictwa i Resocjalizacji Uniwersytetu Zielonogórskiego

10.00-10.20
Temat: Treści edukacji seksualnej wpływające na zdrowie seksualne i reprodukcyjne

Wykładowca: dr n. med. Alicja Długołęcka
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie; Wydział Rehabilitacji; Katedra Psychospołecznych Podstaw Rehabilitacji i Bioetyki

10.20-10.40
Temat: Genito-Pelvic Pain / Penetration Disorder

Wykładowca: dr n. med. Beata Wróbel
Centrum Medycyny Seksualnej w Dąbrowie Górniczej

10.40-11.00
PRZERWA KAWOWA
Sesja II
ŻYWIENIE A ZABURZENIA PŁODNOŚCI
11.00-11.20

Temat: Zaburzenia odżywiania okresu pokwitania a późniejsza płodność dojrzałej kobiety

Wykładowca: dr hab. n. med. Małgorzata Janas-Kozik
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Katedra i Klinika Psychiatrii i Psychoterapii; Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

11.20-11.40
Temat: Zmniejszenie ryzyka zagrożenia zdrowia kobiet w wieku prokreacyjnym, niebędących w ciąży i ciężarnych, poprzez wpływ na żywienie

Wykładowca: prof. nadzw. dr hab. n. med. Lucjan Szponar
Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dra med. A. Szczygła

11.40-12.00
Temat: Suplementy diety i witaminy – przesada czy uzasadniona konieczność?

Wykładowca: dr hab. n. med. Romuald Stanisław Dębski
Kierownik Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego; Studium Kliniczno-Dydaktyczne; II Klinika Położnictwa i Ginekologii

12.00-12.20
Temat: Testosteron a zachowania płciowe

Wykładowca: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Kula
Kierownik Katedry Andrologii i Endokrynologii Płodności Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

12.20-13.30

DYSKUSJA „OKRĄGŁEGO STOŁU” – PODSUMOWANIE, WNIOSKI I KONKLUZJE

13.30-14.30

OBIAD

15.00

ZAKOŃCZENIE I DNIA KONFERENCJI

II DZIEŃ KONFERENCJI, 15 maj 2015 r.
9.00-9.30
REJESTRACJA UCZESTNIKÓW, KAWA POWITALNA
Sesja III
ENDOKRYNOLOGIA GINEKOLOGICZNA I ANDROLOGIA
9.30-9.50
Temat: Diagnostyka i leczenie zaburzeń endokrynologicznych w ginekologii. Doświadczenia własne

Wykładowca: prof. dr hab. n. med. Rudolf Klimek
Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum; Wydział Lekarski; Katedra Ginekologii i Położnictwa

9.50-10.10
Temat: Cukrzyca a płodność

Wykładowca: prof. dr hab. n. med. Ewa Wender-Ożegowska
Prodziekan Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Lekarski I

10.10-10.30
Temat: Niektóre współczesne problemy prokreacji męskiej

Wykładowca: prof. dr hab. n. med. Roman Kotzbach
Katedra i Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr J. Biziela w Bydgoszczy

10.30-10.50
Temat: Co robić aby przeciwdziałać pogarszaniu się zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego u mężczyzn

Wykładowca: prof. dr hab. n. med. Jolanta Słowikowska–Hilczer
Kierownik Zakładu Andrologii i Endokrynologii Płodności Katedra Andrologii i Endokrynologii Płodności Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Andrologicznego

10.50-11.10
Temat: Czy potrzebne nam są banki nasienia?

Wykładowca: dr Jan Karol Wolski
Konsultant ds. Andrologii Przychodnia Leczenia Niepłodności nOvum, Warszawa; Klinika Nowotworów Układu Moczowego Centrum Onkologii-Instytut, Warszawa

11.10-11.30

PRZERWA KAWOWA

Sesja IV
ZANIECZYSZCZENIE ŚRODOWISKA – CZY MOŻE BYĆ PRZYCZYNĄ ZABURZEŃ PŁODNOŚCI?
11.30-11.50
Temat: Związek pomiędzy zanieczyszczeniem środowiska bytowania człowieka a urodzeniem zdrowego dziecka – stan wiedzy

Wykładowca: prof. dr hab. n. med. Ewa Marchwińska-Wyrwał
Kierownik Zakładu Zdrowia Środowiskowego WZP Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Specjalista Zdrowia Środowiskowego

11.50-12.10
Temat: Środowiskowe zagrożenia reprodukcji

Wykładowca: prof. dr hab. n. med. Wojciech Hanke
Zastępca Dyrektora Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr. med. Jerzego Nofera

12.10-12.30
Temat: Środowisko, geny i płodność

Wykładowca: dr Aleksandra Ziembińska-Buczyńska
Politechnika Śląska, Katedra Biotechnologii Środowiskowej

12.30-12.50
Temat: Narażenie na polichlorowane bifenyle (PCB) jako istotny czynnik ryzyka w występowaniu zaburzeń neurorozwojowych w populacji dzieci

Wykładowca: dr n. med. Agata Piekut
Zakład Zdrowia Środowiskowego WZP, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

12.50-13.10
Temat: Urodzenia martwe i niska urodzeniowa masa ciała noworodków a jakość powietrza w woj. śląskim

Wykładowca: dr n.med. Monika Rusin
Zakład Zdrowia Środowiskowego WZP, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Sesja V
SEKSUALNOŚĆ JAKO CZYNNIK W ZABURZENIACH PŁODNOŚCI
13.10-13.30
Temat: Funkcjonowanie seksualne i rodzicielskie kobiet z wrodzonymi wadami narządów płciowych

Wykładowca: prof. dr hab. n. med. Maria Beisert
Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego

13.30-13.50
Temat: Model unikania lęku w czynności seksualnej, czy może być przyczyną zaburzeń płodności?

Wykładowca: dr n. med. Beata Wróbel
Centrum Medycyny Seksualnej w Dąbrowie Górniczej

13.50-14.50

OBIAD

Sesja VI
VARIA
14.50-15.10
Temat: Przewlekłe choroby nerek: płodność i ciąża

Wykładowca: prof. dr hab. n. med. Michał Nowicki
I Katedra Chorób Wewnętrznych, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego

15.10-15.30
Temat: Czy współcześnie istnieje problem konfliktu serologicznego?

Wykładowca: prof. dr hab. n. med. Roman Kotzbach
Katedra i Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr J. Biziela w Bydgoszczy

15.30-15.50
Temat: Protekcja płodności pacjenta onkologicznego

Wykładowca: dr Jan Karol Wolski
Konsultant ds. Andrologii Przychodnia Leczenia Niepłodności nOvum, Warszawa; Klinika Nowotworów Układu Moczowego Centrum Onkologii-Instytut, Warszawa

15.50-16.10
Temat: Poronienia nawykowe – rokowania co do płodności

Wykładowca: prof. dr hab. n. med. Jerzy Sikora
Ordynator Oddziału Perinatologii i Ginekologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

16.10-16.30
Temat: Kosmetyki, botox i kwasy a płodność – czy mogą być źródłem zaburzeń płodności?

Wykładowca: dr n. med. Barbara Walkiewicz-Cyrańska
Prezes Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych

Wykładowca: dr n. med. Ewa Kaniowska
Vice Prezes Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych

16.30-17.00

DYSKUSJA „OKRĄGŁEGO STOŁU” – PODSUMOWANIE, WNIOSKI I KONKLUZJE

17.00

ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI