prof. dr hab. n. med. Krzysztof Kula
Kierownik Katedry Andrologii i Endokrynologii Płodności Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Przewodniczący Komitetu Naukowego
dr n. med. Beata Wróbel
Centrum Medycyny Seksualnej w Dąbrowie Górniczej
Zastępca Przewodniczącego Komitetu Naukowego
dr n. med. Krzysztof Nowosielski
Oddział Położnictwa i Ginekologii
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Tychach
Zastępca Przewodniczącego Komitetu Naukowego
dr Włodzimierz W. Sukiennik
Sekretarz Komitetu Naukowego
dr n. farm. Jerzy N. Obeid
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
prof. dr hab. Maria Beisert
Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego
profesor nadzwyczajny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Psychologii
prof. dr hab. Zbigniew Izdebski
Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS
Kierownik Katedry Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Seksuologii Uniwersytetu Warszawskiego
Kierownik Katedry Seksuologii, Poradnictwa i Resocjalizacji Uniwersytetu Zielonogórskiego
prof. dr hab. n. med. Barbara Darewicz
Wiceprzewodnicząca Polskiego Towarzystwa Andrologicznego
Kierownik Kliniki Urologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku
prof. dr hab. n. med. Jerzy Sikora
Kierownik Katedry i Kliniki Perinatologii i Ginekologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
Profesor i Członek Rady Naukowej Instytutu Techniki i Aparatury Medycznej w Zabrzu
prof. nadzw. dr hab. n. med. Lucjan Szponar
Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dra med. A. Szczygła
dr hab. n. med. Małgorzata Janas-Kozik
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Katedra i Klinika Psychiatrii i Psychoterapii;
Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
dr n. med. Alicja Długołęcka
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Wydział Rehabilitacji
Katedra Psychospołecznych Podstaw Rehabilitacji i Bioetyki
prof. dr hab. Rudolf Klimek
Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum; Wydział Lekarski; Katedra Ginekologii i Położnictwa
prof. dr hab. n. med. Roman Kotzbach
Katedra i Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej
Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy
dr n. med. Tomasz Maciejewski
Dyrektor Instytutu Matki i Dziecka
prof. dr hab. med. Jolanta Słowikowska-Hilczer
Kierownik Zakładu Andrologii i Endokrynologii Płodności Katedra Andrologii i Endokrylogii
Płodności Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Andrologicznego
dr Aleksandra Ziembińska-Buczyńska
Politechnika Śląska, Katedra Biotechnologii Środowiskowej
prof. dr hab. n. med. Ewa Marchwińska-Wyrwał
Kierownik Zakładu Zdrowia Środowiskowego WZP
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Specjalista Zdrowia Środowiskowego
dr n. med. Agata Piekut
Zakład Zdrowia Środowiskowego WZP
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
dr n.med. Monika Rusin
Zakład Zdrowia Środowiskowego WZP
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
dr n. med. Barbara Walkiewicz-Cyrańska
Prezes Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych
dr n. med. Ewa Kaniowska
Vice Prezes Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych
prof. dr hab. n. med. Romuald Stanisław Dębski
Kierownik Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego
Studium Kliniczno-Dydaktyczne
II Klinika Położnictwa i Ginekologii
dr Jan Karol Wolski
Konsultant ds. Andrologii Przychodnia Leczenia Niepłodności nOvum, Warszawa
Klinika Nowotworów Układu Moczowego Centrum Onkologii-Instytut, Warszawa
prof. dr hab. n. med. Wojciech Hanke
Zastępca Dyrektora Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr. med. Jerzego Nofera
prof. dr hab. n. med. Michał Nowicki
Uniwersytet Medyczny w Łodzi; I Katedra Chorób Wewnętrznych
Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego