prof. dr hab. n. med. Krzysztof Kula
Kierownik Katedry Andrologii i Endokrynologii Płodności Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
prof. dr hab. n. med. Włodzimierz E. Baranowski
Prezes Zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Promocji Zdrowia „Pro-Salutem”
prof. zw. dr hab. n. med. Ryszard Poręba
Polskie Towarzystwo Ginekologiczne – Oddział Śląski
prof. dr hab. n. med. Zbigniew Lew–Starowicz
Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego
Konsultant Krajowy w dziedzinie Seksuologii
prof. dr hab. Maria Beisert
Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego
Jolanta Bilińska
Prezydent Elekt – The International Alliance of Patients Organizations (IAPO)
prof. dr hab. Zbigniew Izdebski
Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS
Kierownik Katedry Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Seksuologii Uniwersytetu Warszawskiego
Kierownik Katedry Seksuologii, Poradnictwa i Resocjalizacji Uniwersytetu Zielonogórskiego
prof. dr hab. n. med. Barbara Darewicz
Wiceprzewodnicząca Polskiego Towarzystwa Andrologicznego
Kierownik Kliniki Urologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku
dr n. med. Maciej Hamankiewicz
Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej
prof. dr hab. med. Jolanta Słowikowska-Hilczer
Kierownik Zakładu Andrologii i Endokrynologii Płodności Katedra Andrologii i Endokrylogii
Płodności Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Andrologicznego
prof. dr hab. med. Jerzy Woy-Wojciechowski
Prezes Polskiego Towarzystwa Lekarskiego
prof. dr hab. n. med. Michał Nowicki
Uniwersytet Medyczny w Łodzi; I Katedra Chorób Wewnętrznych
Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego
prof. dr hab. n. med. Wojciech Hanke
Zastępca Dyrektora Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr. med. Jerzego Nofera
prof. dr hab. n. med. Romuald Stanisław Dębski
Kierownik Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego
Studium Kliniczno-Dydaktyczne
II Klinika Położnictwa i Ginekologii
dr n. med. Barbara Walkiewicz-Cyrańska
Prezes Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych
dr n. med. Ewa Kaniowska
V-ce Prezes Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych
prof. dr hab. n. med. Ewa Marchwińska-Wyrwał
Kierownik Zakładu Zdrowia Środowiskowego WZP
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Specjalista Zdrowia Środowiskowego
dr n. med. Tomasz Maciejewski
Dyrektor Instytutu Matki i Dziecka
Barbara Jaworska–Łuczak
Wiceprezes ds. Produktów Biobójczych, Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
dr n. med. Grażyna Iwanowicz-Palus
Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Położnych